Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2017 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας με αριθμό μελέτης 25/2016.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 215/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση ΤΚ Αρδασσας
August 2, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 218/2017 – Παράταση προθεσμίας έργου – συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2017 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας με αριθμό μελέτης 25/2016.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο