Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 214/2018 – Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 355/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση σχεδίου Πόλεως στα ΟΤ 395α,3α και 52.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 212/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Αγροτική Οδοποιία Πύργων Δήμου Εορδαίας »
November 5, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 215/2018 – Σύναψη Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης», ο οποίος χρηματοδοτείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Τ.Π. & Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση». ( υποέργο Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας )
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 214/2018 – Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 355/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση σχεδίου Πόλεως στα ΟΤ 395α,3α και 52.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 214/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο