Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 214/2017 – Εκτέλεση έργου Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού Δικτύου του Δήμου Εορδαίας– Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Accessibility
Κλείσιμο