Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 21/2021 – Αποφασίσθηκε η υποχρεωτική τροποποίηση πρ/σμού και αναθεώρηση πινάκων ΟΠΔ οικ. Έτους 2021 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2021.

Accessibility
Κλείσιμο