Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 211/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Διαδημοτικού Κυνοκομείου Εορδαίας »

Accessibility
Κλείσιμο