Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 210/2019 – Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ από 1-1-2018 έως 31-12-2018.

Accessibility
Κλείσιμο