Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 210/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο « Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση των υδρορροών

Accessibility
Κλείσιμο