Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 208/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 6/2016.

Accessibility
Κλείσιμο