Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 206/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας

Accessibility
Κλείσιμο