Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 204/2017 – Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου στέγασης του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση στην ΚΕΔΕ ως φορέας διαχείρισης των δομών αυτών

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 202/2017 – Διαμαρτυρία Δημοτικού Συμβουλίου για την μονομερή απόφαση του Περιφερειάρχη για την μεταφορά των δημόσιων υπηρεσιών στο νέο Κτίριο που κατασκευάσθηκε από την ΠΕ Κοζάνης στο χώρο εκτάκτων αναγκών στην Πτολεμαΐδα.
August 2, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 205/2017 – Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας ( Ε.Ο.Υ )
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 204/2017 – Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου στέγασης του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση στην ΚΕΔΕ ως φορέας διαχείρισης των δομών αυτών

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 204/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο