Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 203/2019 – Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην τ.κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 30/2017.

Accessibility
Κλείσιμο