Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 20/2021 – Υιοθέτηση ψηφίσματος Κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Accessibility
Κλείσιμο