Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 20/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο Ανακατασκευή – Συντήρηση Δρόμων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο