Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 201/2019 – Eγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας δήμου Εορδαίας».

Accessibility
Κλείσιμο