Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 201/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Συντήρηση Αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβούνου» με αριθμό μελέτης 16/2016

Accessibility
Κλείσιμο