Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 200/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής της έκπτωτης εργολαβίας του έργου « Συντήρηση 7ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας »

Accessibility
Κλείσιμο