Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 200/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κέντρο Διάσωσης- Ανάδειξης και Διάδοσης του πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής» με αριθμό μελέτης 48/2009.

Accessibility
Κλείσιμο