Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 199/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης κηδείας άπορου Δημότη μας και ανάθεση σε οίκο τελετών.

Accessibility
Κλείσιμο