Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 198/2019 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 2/2019 Απόφασης Τ.Κ. Βλάστης σχετικά με «Συναίνεση του ΔΣ της ΤΚ Βλάστης για αναζήτηση κρυμμένων θυσαυρών»

Accessibility
Κλείσιμο