Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 197/2019 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2019 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 196/2019 – Έγκριση 3ου πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας
December 23, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 198/2019 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 2/2019 Απόφασης Τ.Κ. Βλάστης σχετικά με «Συναίνεση του ΔΣ της ΤΚ Βλάστης για αναζήτηση κρυμμένων θυσαυρών»
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 197/2019 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2019 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 197/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο