Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 197/2018 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ

Accessibility
Κλείσιμο