Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 196/2018 – Έκγριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ

Accessibility
Κλείσιμο