Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 196/2017 – Παραχώρηση έκτασης 1.000 τ.μ. στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ για την αποθήκευση προμονωμένων αγωγών της ΔΕΤΗΠ

Accessibility
Κλείσιμο