Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 194/2018 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΡΜΑΚΙΑΣ”

Accessibility
Κλείσιμο