Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 19/2021 – Προτάσεις και παρατηρήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 9/2021 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων
May 14, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 20/2021 – Υιοθέτηση ψηφίσματος Κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 19/2021 – Προτάσεις και παρατηρήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 19/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο