Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 191/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 21/2017 Απόφαση της σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού του δημοτικού Σχολείου Αρδασσας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 189/2017 – Ένταξη στον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ
August 1, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 195/2017 – Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ.
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 191/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 21/2017 Απόφαση της σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού του δημοτικού Σχολείου Αρδασσας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 191/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο