Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 189/2017 – Ένταξη στον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ

Accessibility
Κλείσιμο