Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 187/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων» με αριθμ. μελ. 15/2016.

Accessibility
Κλείσιμο