Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 185/2017 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα του συνδέσμου ύδρευσης Ολυμπιάδος –Γαλάτειας – Αναργύρων σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 184/2017 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
August 1, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 188/2017 – Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π στην Τοπική Κοινότητας Γαλάτειας
August 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 185/2017 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα του συνδέσμου ύδρευσης Ολυμπιάδος –Γαλάτειας – Αναργύρων σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 185/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο