Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 183/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΔΕ ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» αρ. μελ. 6/2014

Accessibility
Κλείσιμο