Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 182/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου ΤΚ Καρυοχωρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» αρ. μελ. 10/2017

Accessibility
Κλείσιμο