Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 182/2017 – Λύση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το 8ο Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο