Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 180/2019 – Αποδοχή του Δήμου Εορδαίας να καταστεί τριτεγγυητής για την υλοποίηση από την ΔΕΥΑ Εορδαίας της ρύθμισης για την καταβολή του συνόλου των οφειλομένων προς την ΔΕΗ

Accessibility
Κλείσιμο