Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 180/2018 – Θετική Γνωμοδότηση για έκδοση άδειας εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης διασύνδεση κτιρίου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Accessibility
Κλείσιμο