Αρ. Απόφασης Δ.Σ 179/2019 – Αποφασίσθηκε συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παραχώρηση δωρεάν της χρήσης τμήματος του υπ.αριθμ. 989 ακινήτου αγροκτήματος της ΤΚ Περδίκκα Δήμου Εορδαίας στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας για κοινωφελή σκοπό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 178/2019 – Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλατσιωτών “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”
December 6, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 180/2019 – Αποδοχή του Δήμου Εορδαίας να καταστεί τριτεγγυητής για την υλοποίηση από την ΔΕΥΑ Εορδαίας της ρύθμισης για την καταβολή του συνόλου των οφειλομένων προς την ΔΕΗ
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ 179/2019 – Αποφασίσθηκε συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παραχώρηση δωρεάν της χρήσης τμήματος του υπ.αριθμ. 989 ακινήτου αγροκτήματος της ΤΚ Περδίκκα Δήμου Εορδαίας στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας για κοινωφελή σκοπό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 179/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο