Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 179/2017 – Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου του Δήμου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 27/2005

Accessibility
Κλείσιμο