Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 178/2019 – Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλατσιωτών “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 177/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης από τον πρ/σμό οικ. Έτους 2019 για την παροχή τριφασικού ρεύματος περιορισμένης διάρκειας στις Τοπικές Κοινότητες Περδίκκα , Βλάστης και στον Οικισμό Καρδιάς για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων
December 6, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ 179/2019 – Αποφασίσθηκε συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παραχώρηση δωρεάν της χρήσης τμήματος του υπ.αριθμ. 989 ακινήτου αγροκτήματος της ΤΚ Περδίκκα Δήμου Εορδαίας στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας για κοινωφελή σκοπό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 178/2019 – Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλατσιωτών “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 178/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο