Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 178/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 1/2015.

Accessibility
Κλείσιμο