Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 177/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 2/2016.

Accessibility
Κλείσιμο