Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 176/2018 – Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο