Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 176/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2007» με αριθμό μελέτης 2/2007.

Accessibility
Κλείσιμο