Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 175/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ « Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» _ Τροποποίηση πρ/σμού & Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2018 – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 174/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας»
November 5, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 176/2018 – Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα του Δήμου Εορδαίας
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 175/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ « Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» _ Τροποποίηση πρ/σμού & Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2018 – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 175/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο