Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 175/2017 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού – τροποποίηση πρ/σμού – τεχνικού προγράμματος 2017

Accessibility
Κλείσιμο