Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 174/2019 – Αποφασίσθηκε η χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών)

Accessibility
Κλείσιμο