Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 174/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 173/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» με Κωδ. ΟΠΣ 5021494 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή του ποσού των 2.596.378,27 ευρώ
November 5, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 175/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ « Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» _ Τροποποίηση πρ/σμού & Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2018 – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 174/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 174/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο