Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 174/2017 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ ΤΚ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – πρ/σμού οικ. Έτους 2017

Accessibility
Κλείσιμο