Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 173/2019 – Εγκρίθηκε η 2/2019 απόφαση τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με την «Υλοτομία 2019».

Accessibility
Κλείσιμο