Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 173-2017 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την πράξη « Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση λειψυδρίας».

Accessibility
Κλείσιμο