Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 172/2017 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 171/2017 – Θετική γνωμοδότηση για την οριοθέτηση ρεμάτων στην περιοχή μετεγκατάστασης οικισμού Αναργύρων στη θέση ΚΟΥΡΙ
July 10, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 176/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2007» με αριθμό μελέτης 2/2007.
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 172/2017 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 172/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο