Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 169/2018 – Συμμετοχή του Δήμου μας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου στην Αθήνα

Accessibility
Κλείσιμο